ทดลองสไลด์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สอบ วันพฤหัส ที่ 28 บ่ายโมง


วันนี้ทำข้อสอบก็ทำได้อยู่

เพราะเป็นข้อสอบที่อาจารย์ สอน

เอาเกรด เอ เลยน่ะค่ะ ให้ตามความสวย

ของอาจารย์เลย อิๆๆ ปิดเทอมแล้ว

ขอให้มีความสุขช่วงพักผ่อนน่ะค่ะ

อาจารย์จ๋า

แต่งนิทานคณิตศาสตร์เรื่องหมูเพื่อนรัก


ณ. หมูบ้านแห่งหนึ่ง มีหมู 3 ตัวเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งหมูทั้ง 3 ตัวเดินเล่นไปในป่าและเก็บผลไม้

ระหว่างทางก็เจอกับผีเสื้อสองตัว กำลังโดนทำร้ายจากนก นกกำลังจิกผีเสื้อ หมูเห็นดั้งนั้นก็เลยเข้าไปช่วยผีเสื้อ

แล้วก็สอนเจ้านกว่า "ทำไมเจ้าบินอยู่บนท้องฟ้าเดียวกันทำไมไม่รักกัน " นกได้ยินดังนั้นก็เลยตอบไปว่า "ข้า

หิว" หมูทั้ง 3 เก็บผลไม้มา 6 ผล ก็แบ่งให้นก 1 ผล นกเห็นถึงน้ำใจของหมูจึงกลับตัวกลับใจ สัตว์ทั้ง 6 ตัว

ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

แต่งเพลงคณิตศาสตร์

เพลง นกเขา

นั่นนกเขาบินมาลิบๆ

1 2 3 4 5

อีกฝูงบินไปบินมา

อีกฝูงบินไปบินมา

6 7 8 9 10 ตัว

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

เรียนวันอังคารที่ 8 มกราคม 2551


วันนี้เรียนเรื่องการทำวิจัยคณิตศาสตร์ อาจารย์ให้จดหัวข้องานของเพื่อนและของตัวเองแล้วอาจารย์ได้ถามว่านำไปใช้กับเด็กอย่างไร เด็กได้ประโยชน์อะไร วันนี้เรียนปกติในห้องเรียนมีแต่เสียงหัวเราะอาจารย์สอนสนุกสนุกดีไม่เครียดอยากให้เป็แบบนี้ทุกวัน

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550

การสอนมนุษย์ต่างดาวก็ควรให้มนุษย์ต่างดาวได้ใช้ตามองจดจำสิ่งต่างๆ ที่เราพูดและให้เค้าได้ดูและสัมผัสกับสิ่งของนั้นพูดตามครูบ่อยๆ ความรู้ที่ได้รับก็จะมากขึ้น การสอนควรมีสื่อการสอนที่มองเห็นได้ จับต้องได้ ครูผู้สอนต้องพูดบ่อยๆ มนุษย์ต่างดาวก็จะค่อยๆ รับรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
สิ่งที่ได้รับจากการสอนครั้งนี้คือ ได้ฝึกการสอนแบบแปลกๆ ใหม่ๆแบบที่ไม่มีใครสอนเพราะมนุษย์ต่างดาวพูดไม่รู้เรื่องและไม่เคยเห็น ถ้าหากสอนได้เด็กๆ ที่เป็นนักเรียนก็คงสอนได้ไม่ยาก ได้ฝึกทักษะการสอนของตัวเราเองไปด้วย

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เรียนวันที่ 11 ธันวาคม 2550


วันนี้เรียนอาจารย์สอนเรื่องสาเหตุของการทำโครงงานคณิตศาสตร์
วันนี้ก็เรียนสนุกดีได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงาน
การที่จะทำโครงงานจะต้องมี 1.ปัญหาของโครงงาน
2.ข้อมูลที่ต้องการรู้ 3.เพื่อเรียนรู้และนำมาพัฒนา

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ตารางกิจวัตรประจำวัน7.30-08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล

8.15-08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

8.30-08.50 น. สำรวจการมาโรงเรียน สนาทนา ตรวจสุขภาพ

8.50-09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

9.10-10.00 น. พักเข้าห้องน้ำ ล้างมือ รับประทานอาหารว่างเช้า

10.00-10.30 น. กิจกรรมในวงกลม

10.30-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม

11.00-12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-14.00 น. นอนพักผ่อน

14.00-14.20 น. เก็บที่นอน เข้าห้องน้ำ ล้างหน้า

14.20-14.40 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย

14.40-15.00 น. เกมการศึกษา